Nabízíme Vám možnost zpracování pokácených kmenů na desky různých tlouštěk k dalšímu použití, na následnou výrobu stolů, lavic, polic atp.

služby, které nabízím

Řez
stromů

Zhodnocení stavu stromů

Rizikové kácení stromů

Zajištění
stromů

Řez živých plotů a stěn

Zpracování
dřeva