• nabízíme Vám kácení stromů v normálních podmínkách, především však rizikové kácení stromů nebezpečně situovaných, havarijních a všude tam kde je zapotřebí stromy kácet postupně za pomocí speciálních stromolezeckých technik
  • v případě zájmu o tuto službu si nejprve zkontrolujte zda nepotřebujete povolení ke kácení dřevin
  • formulář k žádosti o povolení ke kácení

služby, které nabízím

Řez
stromů

Zhodnocení stavu stromů

Rizikové kácení stromů

Zajištění
stromů

Řez živých plotů a stěn

Zpracování
dřeva