V případech kde hrozí rozlomení stromu či rozpad jeho koruny, a tím ohrožení zdraví osob a majetku, a také tam, kde už nelze situaci vyřešit řezem jsou pro zajištění provozní bezpečnosti stromů instalovány bezpečnostní vazby

Dynamická bezpečnostní vazba

  • jedná se o syntetické polypropylenové či polyamidové pletené lano, které slouží jako preventivní ochrana k zachycení odlamujících se částí koruny nebo větve
  • lano je instalováno volně a tím umožňuje přirozený přírust dřeva a pohyb koruny ve větru

Statická bezpečnostní vazba

  • využívá se pevného statického ocelového lana, kterým zajišťujeme výrazně staticky oslabené stromy s prasklinami, hnilobami a různými jinými defekty v místech větvení
  • toto lano je instalováno jako doživotní součást stromu

služby, které nabízím

Řez
stromů

Zhodnocení stavu stromů

Rizikové kácení stromů

Zajištění
stromů

Řez živých plotů a stěn

Zpracování
dřeva