• celkové zhodnocení stavu Vašeho stromu na základě detailního průzkumu dřeviny a navržení pěstebních opatření vedoucích k zajištění provozní bezpečnosti daného stromu
  • komplexní zhodnocení stromů v zahradách, parcích a intravilánech obcí a měst a vygenerování těchto dat na portál stromypodkontrolou.cz

služby, které nabízím

Řez
stromů

Zhodnocení stavu stromů

Kácení
stromů

Zajištění
stromů

Řez živých plotů a stěn

Zpracování
dřeva